Hjelp utviklingen av nettstedet, del artikkelen med venner!

Jeg har fått en henvisning til et sanatorium, og jeg er ansatt på fullmakt. Kan jeg gå på sanatoriet som en del av en sykemelding? Har jeg rett til slikt?

Tolkninger av dette problemet er svært forskjellige. Noen mener at en reise til et sanatorium under en mandatkontrakt kan gjøres på grunnlag av en legeerklæring, og noen tvert imot - hevder at den eneste løsningen er ulønnet permisjon. Det er verdt å spørre om tolkningen av NHF-avdelingen

Etter min mening kan et opphold på sanatorium foregå som en del av en feriepermisjon eller som en del av en sykemelding (L4)

I det første tilfellet behandles ikke tilstedeværelsen på sanatoriet som en sykdomsperiode. Denne perioden vil bli regnet som permisjon. Opphold på spa-sykehuset: 21 dager og det er gratis. Arbeidspersonen får sykemelding i denne tiden. Opphold i et spa-sanatorium: 21 dager, og det betales delvis. En yrkesaktiv person gjennomfører det som en del av en feriepermisjon. Opphold på spa-sykehuset for spa-rehabilitering: 28 dager, er gratis og skjer på grunnlag av en sykmelding. I sin tur er oppholdet i spa-sanatorium under spa-rehabilitering: 28 dager, delvis betalbart og skjer som en del av en feriepermisjon. Spa poliklinisk behandling for voksne varer i 6-18 dager. I et slikt tilfelle bærer pasienten kostnadene for oppholdet (de sørger for overnatting og måltider på egen hånd), mens Helsekassen bærer kostnadene for prosedyrene

Husk at ekspertens svar er informativt og vil ikke erstatte et besøk til legen

Przemysław Gogojewicz

Uavhengig juridisk ekspert som spesialiserer seg på medisinske spørsmål.

Flere råd fra denne eksperten

Er det mulig å refundere en privat protese fra Helsefondet? [Ekspertråd]Kan en sykepleier ansatt i ZOL informere om pasientens død? [Ekspertråd]Frivillig helseforsikring for en person som jobber i utlandet [ekspertråd]Økonomisk aktivitet og søknad om helseforsikring [ekspertrådgivning]Hvordan får jeg en henvisning til en gratis PSA-test? [Ekspertråd]Jeg er kronisk syk: kan ZOL skrive ut meg uten min?samtykke? [Ekspertråd]Fortsettelse av sykefraværet etter endt sykepenger [Ekspertråd]Gamblerens ektemann og familiens beskyttelse mot konkurs [ekspertråd]Læreren og oppholdet på sanatoriet som avsluttes ved skoleårets begynnelse [Ekspertens råd]Fornyelse / utstedelse av nytt parkeringskort for funksjonshemmede [ekspertråd]Hold deg på L4 etter en ulykke og et sanatorium på grunn av en annen sykdom [ekspertråd]Arbeid under svangerskapspermisjon og foreldrepermisjon [ekspertråd]Helseforsikring pause: hva kan jeg gjøre? [Ekspertråd]Refusjon av rehabiliteringsseng eller annet utstyr til en hjerneslagsoverlever [Ekspertråd]Oppsigelse fra sanatoriet på grunn av sykdom og dato for neste opphold [ekspertråd]Sanatorium for en person som er tildelt forsikringen til en ektefelle registrert i PUP [ekspertråd]Henvisning til sanatoriet: kan jeg endre stedet? [Ekspertråd]Effektene av kjeveortopedisk behandling og kompensasjon [ekspertråd]En kostholdsstudent ved det medisinske universitetet og et besøk til en psykiater [ekspertråd]White coat-syndromet og den militære kondisjonstesten [ekspertens tips]Vaksinasjoner mot flått. Hvor kan jeg vaksinere meg gratis? [Ekspertråd]Kontraktmandat og betalbar L4 [ekspertråd]Kontraktordre for lege for nattevakt [ekspertråd]Eksplosjon av sprøyten under behandling hos tannlegen og kompensasjon [Ekspertråd]Avreise til den pensjonerte lærerens sanatorium [ekspertråd]En lærers avgang til et sanatorium i løpet av skoleåret og en sykemelding [ekspertråd]Alkoholrelatert bilulykke og sykehuskompensasjon [ekspertråd]Tromboflebitt og uføregruppen og pensjonen [Ekspertråd]Endring i stillingsstørrelse: hva er grunnlaget for å beregne fødselspenger? [Ekspertråd]Sykemelding på sanatorium som en del av funksjonshemmingsforebygging [ekspertråd]

Hjelp utviklingen av nettstedet, del artikkelen med venner!

Kategori: