Hjelp utviklingen av nettstedet, del artikkelen med venner!

Jeg driver min egen virksomhet og jobber på outsourcing-basis. Ved sykdom må jeg begrunne fraværet, men legen ønsker ikke å utstede en attest. Er legen forpliktet til å utstede sykdomsattest på min forespørsel (jeg har allerede fått avslag en gang og legen utt alte at "det er ingen slik plikt")? Hvis verken oppsigelse (fordi du ikke kan), eller attest (fordi legen "ikke må") - hvordan bevise sykdommen for ikke å bli mistenkt for uberettiget fravær?

En lege skal ikke nekte å utstede en legeerklæring til den forsikrede pasienten. Legens plikt er å utstede den dersom pasienten er virkelig syk og det er grunn til å være hjemme under sykdom eller barnepass. Arbeidsformen spiller ingen rolle her, det spiller ingen rolle om han er ansatt etter fullmakt eller arbeidsavtale. Det er kun pasientens helsetilstand og forsikring som kan ligge til grunn for utstedelse av legeerklæring. Legeerklæring utstedes av lege, tannlege, overlege eller medisinsk assistent som utfører behandlingen i den perioden sikrede bør avstå fra arbeid på grunn av sin helsetilstand, men ikke lenger enn til den datoen den nødvendig for å undersøke den forsikredes helse på nytt.

Legeerklæring utstedes fra den datoen undersøkelsen ble utført eller fra neste dag. Legeerklæring kan utstedes for perioden som begynner etter undersøkelsesdatoen, men senest den fjerde dagen etter undersøkelsesdatoen, dersom: 1) det er fridager umiddelbart etter undersøkelsesdatoen, 2) undersøkelsen gjennomføres i perioden med tidligere erklært arbeidsuførhet. Legeattest kan utstedes for et tidsrom som ikke er lengre enn 3 dager før den dag undersøkelsen ble gjennomført, dersom resultatene viser at den forsikrede utvilsomt var arbeidsufør i denne perioden

Rettsgrunnlag: Arbeids- og sosialministerens forskrift av 27. juli 1999 om nærmere regler og prosedyre for utstedelse av legeerklæring, modell for legeerklæring og legeerklæring utstedt som følge av kontrollen av autorisert lege ved trygdeetrygden (lovtidsskrift nr. . av 2013, punkt 229, med endringer)

Husk svaretav vår ekspert er informativ og vil ikke erstatte et besøk til legen

Przemysław Gogojewicz

Uavhengig juridisk ekspert som spesialiserer seg på medisinske spørsmål.

Flere råd fra denne eksperten

Er det mulig å refundere en privat protese fra Helsefondet? [Ekspertråd]Kan en sykepleier ansatt i ZOL informere om pasientens død? [Ekspertråd]Frivillig helseforsikring for en person som jobber i utlandet [ekspertråd]Økonomisk aktivitet og søknad om helseforsikring [ekspertrådgivning]Hvordan får jeg en henvisning til en gratis PSA-test? [Ekspertråd]Jeg er kronisk syk: kan ZOL skrive meg ut uten mitt samtykke? [Ekspertråd]Fortsettelse av sykefraværet etter endt sykepenger [Ekspertråd]Gamblerens ektemann og familiens beskyttelse mot konkurs [ekspertråd]Læreren og oppholdet på sanatoriet som avsluttes ved skoleårets begynnelse [Ekspertens råd]Fornyelse / utstedelse av nytt parkeringskort for funksjonshemmede [ekspertråd]Hold deg på L4 etter en ulykke og et sanatorium på grunn av en annen sykdom [ekspertråd]Arbeid under svangerskapspermisjon og foreldrepermisjon [ekspertråd]Helseforsikring pause: hva kan jeg gjøre? [Ekspertråd]Refusjon av rehabiliteringsseng eller annet utstyr til en hjerneslagsoverlever [Ekspertråd]Oppsigelse fra sanatoriet på grunn av sykdom og dato for neste opphold [ekspertråd]Sanatorium for en person som er tildelt forsikringen til en ektefelle registrert i PUP [ekspertråd]Henvisning til sanatoriet: kan jeg endre stedet? [Ekspertråd]Effektene av kjeveortopedisk behandling og kompensasjon [ekspertråd]En kostholdsstudent ved det medisinske universitetet og et besøk til en psykiater [ekspertråd]White coat-syndromet og den militære kondisjonstesten [ekspertens tips]Vaksinasjoner mot flått. Hvor kan jeg vaksinere meg gratis? [Ekspertråd]Kontraktmandat og betalbar L4 [ekspertråd]Kontraktordre for lege for nattevakt [ekspertråd]Eksplosjon av sprøyten under behandling hos tannlegen og kompensasjon [Ekspertråd]Avreise til den pensjonerte lærerens sanatorium [ekspertråd]En lærers avgang til et sanatorium i løpet av skoleåret og en sykemelding [ekspertråd]Alkoholrelatert bilulykke og sykehuskompensasjon [ekspertråd]Tromboflebitt og uføregruppen og pensjonen [Ekspertråd]Endring i stillingsstørrelse: hva er grunnlaget for å beregne fødselspenger? [Ekspertråd]Sykemelding på sanatorium som en del av funksjonshemmingsforebygging [ekspertråd]

Hjelp utviklingen av nettstedet, del artikkelen med venner!

Kategori: